Vinnare 2007

TV-telefon, rullstol och falldetektor
Gamla och handikappade ser ut att bli de verkliga vinnarna när svenska skolor och företag utvecklar nya produkter. Årets tre vinnare av Swedish Embedded Award har alla tagit fram produkter som kan göra livet betydligt lättare att leva.

För femte året delades priserna ut i konstruktionstävlingen Swedish Embedded Award. Också den här gången skedde prisutdelningen på Tekniska Mässans utställarfest och som vanligt handlade det om tre priser: ett för företag (Enterprise), ett för studenter (Student) och ett för konstruktioner som innehåller mikro/nanosystemteknik (Micro/Nano).

TV OCH TELEFON
Vinnare i kategorin Enterprise blev In View AB, med bidraget ippi. Ippi ger en länk mellan mobiltelefon och TV. Apparaten har en inbyggd mobiltelefon och MMS eller SMS som skickas till apparaten presenteras automatiskt på TV-apparaten.
Det mest uppenbara användningsområdet är förmodligen att hjälpa till att hålla kontakt mellan människor, till exempel mellan generationer. Det enkla handhavandet gör det lätt att skicka meddelanden i text-, tal-, bild- eller videoform från barn och barnbarn till den äldre generationen. Filmsnuttar på barnbarn eller bilder från semesterresor är bara ett par exempel. Men ippi kan också användas inom hemvården, för att kommunicera med äldre och presentera ny personal, matsedlar, nya tjänster etc. Återigen är enkelheten nyckeln. Det är lätt att använda ippi, också för äldre utan någon som helst datorvana.
– Vi har redan ett avtal med Attendo Care för att vidareutveckla de här funktionerna, säger Kjell Lindén från InView AB. I och med att systemet bygger på mobiltelefonteknik finns det också möjligheter att hantera betalningar den här vägen, vilket annars kan vara ett stort problem. Det går till exempel att beställa mat och få den hemskickad, utan att betalningen blir det problem som den är idag. InView har produktionsavtal med Ericsson och arbetar med att skriva avtal med olika teleoperatörer.
– Operatörerna har stora marknadsföringsorganisationer och det finns stora fördelar för bägge parter att samarbeta. Vi är också öppna för att tillverka ippi-telefoner med operatörens logga. Ippi finns i ett tiotal prototyper, men volymproduktionen dras nu igång. Målet är att bli 2008 års
julklapp.

RULLSTOL MED HJÄLP
Vinnare i kategorin Student blev Daniel Petersson och Jonas Johansson vid Högskolan i Halmstad, med bidraget “Power Assisted Wheelchair”. De har löst problemet med att göra en elassisterad rullstol utan stora och dyra kraftsensorer. De lösningar som funnits hittills har byggt på att känna av hur stor kraft den rullstolsburne överför till hjulen. Det kan ske på flera sätt, där det enklaste är att ha en sensor i kopplingen mellan drivhjulens yttre ring och drivhjulet.
– Men det ger en rad problem, säger Daniel Petersson. Om man skall slippa släpkontakter måste motor och elektronik integreras med hjulen. Hela lösningen blir klumpig och dyrbar. Power Assisted Wheelchair använder i stället en metod som bara utgår från hastighetsförändringar. På det sättet kan man byta kraftsensorerna mot billiga rotationsenkodrar. Det hela kräver visserligen en hel del komplexa beräkningar, men inte värre än vad som går att lösa i en avancerad enkapseldator. Priset för elektroniken är lågt och lösningen gör det möjligt att addera fler funktioner efter hand som de behövs.
– Man kan till exempel lägga in träningsprogram, där den rullstolsburne efter hand får allt mindre hjälp.
En stor fördel är också att lösningen fungerar både för den rullstolsburne och för medhjälpare.
– Med den tidigare lösningen gav rullstolen krafttillskott bara för den rullstolsburne och bara när rullstolen drevs fram på konventionellt sätt. Vår lösning fungerar lika bra när någon skjuter på eller om den rullstolsburne drar sig fram med foten eller i ett räcke i väggen. Fördelarna med den här typen
av kraftassisterad rullstol är många. Eftersom rullstolen bara ger tillskottskraft blir batteribehovet relativt lågt. Det i kombination med den kompakta elektroniken gör att rullstolen kan fällas ihop och fraktas i vanlig bil. Det behövs heller ingen inlärning, eftersom rullstolen fungerar precis som en vanlig rullstol – det är bara mycket lättare att ta sig fram. Jonas Johansson och Daniel Petersson har startat ett eget utvecklingsföretag för att fortsätta utvecklingsarbetet. Tanken är att utveckla tekniken och sälja licenser till rullstolsföretag. Framåt nästa sommar skall företaget ha några prototyper av nästa version framme.

FALLSENSOR

Vinnare i kategorin Micro/Nano blev Jimmie Wiklander vid Luleå Tekniska Universitet, med bidraget “Sensorband”. Sensorband är en kombination av konventionellt trygghetslarm för äldre och en inbyggd fallsensor. Fallsensorn baseras på en treaxlig accelerometer och realtidsanalys i mikroprocessor. Systemet är extremt strömsnålt för maximal batterilivslängd och mycket kompakt.
– Idag bär man prototypen vid bältet, men i produktion måste konstruktionen få plats i samma enhet som de vanliga trygghetslarmen. De är ungefär lika stora som armbandsklockor. Här ligger också vår stora fördel. Trots att vår konstruktion är såpass avancerad är den mindre och mycket mera strömsnål än andra lösningar. Fallsensorn är utvecklad åt CareTech, som redan är en stor spelare inom trygghetslarm.

Swedish Embedded Award delas ut av branschföreningarna IM Embedded – Technology och Elektronikindustriföreningen (EIF), konsortiet teknIQ – expertkompetens intelligenta produkter samt minST – expertkompetens mikro/nano systemteknik, i samarbete med tidningen Elektronik i Norden och Tekniska Mässan.


Nyheter


Tävlingen genomförs digitalt 2022

Tävlingen kommer i år 2022 att genomföras digitalt och denna gång blir det enbart student-kategorin som tävlar. Vi återkommer med

Swedish Embedded Award senareläggs

Då de tävlande i Swedish Embedded Award som kvalificerar sig till finalen får en plats i utställningen i samband med

Här är vinnarna av Swedish Embedded Award 2019

Swedish Embedded Award delades i år ut för sjuttonde gången. Årets tre priskategorier är: Enterprise för bästa bidrag från svenska

Swedish Embedded Award 2019 – för sjuttonde året

  WalkBeat CubicMeter Brinja Core och Brinja Sensor Node Autonomous Dynamic Window AutoBike Anybus CompactCom Facebook Twitter LinkedIn Gmail