Nominerade bidrag 2017

Swedish Embedded Award 2017
- för femtonde året

Med allt ifrån tågövervakning till elektroniska pillerboxar

SWEDISH EMBEDDED AWARD – NOMINERADE BIDRAG 2017

DeviceRadio Multi-Link
Företag: DeviceRadio AB
Christian Klemetsson, 073-506 56 81
christian@deviceradio.com

DeviceRadio utvecklar en ny infrastruktur för uppkopplade produkter. Den fungerar som ett globalt horisontalt lager ovanpå exempelvis WiFi, 4G, Bluetooth och LoRa, men under IoT-plattformar, appar och tjänster. Detta skapar en klar separation mellan hårdvara och mjukvara och innebär att ett hårdvaruföretag kan fokusera på bara hårdvaran.

QR77SAW
Företag: Qamcom Research and Technology
Robert Rehammar, 073-6619027
Robert.rehammar@qamcom.se
Fabian Wenger, 070-4262787
fabian.wenger@qamcom.se

QR77SAW är en 77 GHz radar baserad på ett chipset avsett för fordonsradar. Den är utvecklad för att övervaka korsningar mellan tågräls och bilväg för att säkerställa att rälsen är fri då tågen passerar.
De två stora utmaningarna för den här typen av system är stationära mål, t ex om en bil parkerar på spåret och förändringar i bakgrundsmiljön, t ex snöfall. För att hantera dessa har unika algoritmer utformats av Qamcom.
Radarn har nyligen passerat säkerhetstestningen och klarade då SIL 4, för detektionsförmåga.

Pilloxa Pillbox
Företag: Pilloxa AB med utvecklingspartners Prevas AB
Francesco Mazzotta, 073-8046663
francesco@pilloxa.com
Rodrigo Lorenzo Leal, 073-9815536
rodrigo@pilloxa.com
Stefan Norrwing 070-2795381
Stefan.Norrwing@prevas.se

Pilloxa Pillbox är en smart läkemedelsdosett med inbyggda sensorer som är kopplad till en mobilapplikation via Bluetooth eller GPRS. Sensorerna mäter innehållet i varje dosfack och meddelar användare, anhörig eller vårdgivare när användaren missat en dos. I appen visas en automatisk uppdaterad medicinlista och ett motivationsverktyg för långsiktig följsamhet (framöver HälsaFörMig).

Profoto A1
Företag: Profoto
Carl Grubbström, 0709-215104
carl.grubbstrom@profoto.com

Profoto A1 är världens minsta studioblixt. Den är till för bildskapare som vill arbeta aktivt med ljus för sin kreativa process. Förutom en vacker och formbar ljusbild är den också mycket lättanvänd. Ett grafisk gränssnitt på skärmen med litet djup i menyerna hjälper användaren att hitta rätt och enheten fungerar som en del i Profotos radiosystem. Maxeffekten är 65 000 W och energin kan i realtid regleras ner till 1/4000 av full energi. Hela konstruktionen väger bara 560 g.

Student Category

Osics – Western Blot Washer
Högskola: KTH
Gustav Osswald, 0704-589070
gosswald@kth.se
Lukas Hennicks, 073-2099090
lukashen@kth.se

I dagens bioteknik-, medicinteknik- och läkemedelsforskning är det vanligt att analysera proteiner med en metod som kallas Western Blot-processen. I processen ingår en tvättsekvens som i dagens läge oftast görs för hand och där forskaren manuellt måste byta en vätska varje 5-15 minuter. Detta pågår i cirka 3-5 timmar.
Osics – Western Blot Washer automatiserar tvättsekvensen vilket innebär att maskinens operatör endast behöver fylla på maskinen med vätskor och trycka på några knappar för att spara flera effektiva arbetstimmar. Maskinen består av ett precist vätske-dispenserings-system, ett kartesiskt positioneringssystem, en automatiskt gungande bräda för att hålla vätskan i rörelse samt ett automatiserat dräneringssystem.

UppSense
Högskola: Uppsala Universitet
Elmar van Rijnswou, 076-9366779
elmarvanrijnswou@hotmail.com
Anna Blasi, +34 667 24 48 82
blasianna.24@gmail.com
Maximilian Stiefel, 070-8200692
stiefel.maximilian@online.de

33 618 människor dog 2013 av hjärtsvikt i Sverige (Eurostat). Det motsvarar 37,4 procent av alla dödsfall i Sverige och visar att hjärtsjukdomar är ett stort problem som drabbar befolkningen i industriländerna. UppSense är en billig biosensor som patienterna själva kan använda hemma. Den mäter och stimulerar fluorescens och är redan i utvecklingsstadiet relativ precis.
Fluorescens är gränssnitten till många kemiska analysprocesser. UppSense är i första hand framtagen för att bestämma koncentrationen av NTproBNP i blodet, men enheten kan också användas som universell plattform.

CAN-adapterkort
Högskola: KTH
Namn: Niklas Ernmark, 0763-933592
ernmarkniklas309@gmail.com

Korrekt däcktryck på fordon är bra både för ekonomi, miljö och säkerhet. Idag läser många åkerier av däcktryck manuellt genom att en person går runt bland fordonen. Att automatisera detta skulle göra processen billigare och effektivare.

CAN-adapterkortet är en vidareutveckling av ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. Det gör det möjligt att se mätdata från trådlösa ventiler på en PC.

MeDoc
Högskola: Högskolan i Halmstad
Johanna Ejesson, 0701-450401
johanna_ejesson@hotmail.com
Rasmus Andréasson Persson, 0730-882750
Rasmus.Andreasson-Persson@hotmail.com

MeDoc är en medicindosa som kommunicerar med en smartphone-applikation för att förse brukare med medicin flera gånger per dag, och se till att medicinen tas vid rätt tidpunkt. Medicindosan är utformad som en flaska för att den skall vara lätt att ta med sig. Applikationen innehåller en schemaläggningsfunktion som indikerar när medicinen skall tas. Medicindosan börjar då blinka grönt för att visa att det är dags för medicinering.

Ultra-wideband Tracker
Högskola: Chalmers University of Technology
Fredrik Treven, (+1)214 460-9730
fred.treven@gmail.com
Gabriel Ortiz Betancur, 0700-233807
g6ortiz@gmail.com

Robotar och andra rörliga enheter behöver system för att bestämma position, navigera och följa efter en annan enhet. Ofta görs detta med visionssystem, som i sin tur förutsätter att målet finns inom synhåll. Det begränsar möjligheterna och gör systemen känsliga för störningar.
Ultra-wideband Tracker använder UWB-teknik (Ultra Wide Band) för att skapa ett spårningssystem där en enhet kan följa en annan utan behov av fasta referenser. Den efterföljande enheten har fyra ”ankare” (UWB-enheter) som placeras i hörnen och med hjälp av dem kan enheten med hög noggrannhet hålla reda på var målet befinner sig. Tekniken kallas ”flipped anchors method”.

Pressure Distribution Measurement System for Wheelchair Seats
Högskola: Mittuniversitetet
Jawad Ahmad, 010-1428196
Jawad.Ahmad@miun.se
Johan Sidén, 070-6717171
Johan.Siden@miun.se
Henrik Andersson, 010-1428635
Henrik.Andersson@miun.se

Trycksår (tidigare liggsår eller decubitus) är ett stort problem för många rullstolsburna. Skadorna kan bli mycket allvarliga och djupa. Redan ett tryck på 32 mm Hg kan hindra blodflödet.
Många handikappade, speciellt de med ryggmärgsskador, kan inte byta läge på egen hand och på det sättet minska risken för tryckskador. Ett system som känner av tryckdistributionen på rullstolssitsen gör det lättare att hantera problemet.
Mätsystemet använder tryckta tunna flexibla trycksensorer med bland annat piezoresistivt bläck. Sensormatrisen har 16 sensorer över en area av 23,5 x 21,5 cm. Data från sensorerna behandlas och ger bland annat information om tryck och sittställning.

Om Swedish Embedded Award

Sverige är bra på elektronik. Detta vill vi stärka och uppmuntra.
Swedish Embedded Award delas ut till årets bästa konstruktioner inom embeddedteknik – smarta lösningar som har möjlighet att skapa förbättringar och tillväxt inom sina olika tillämpningsområden. Konstruktionerna spänner över allt från industritillämpningar till kommunikation och medicinsk elektronik. Kravet är att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta.

Priset är instiftat för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embedded technology, och riktar sig till både företag och studenter. Bästa studentbidrag erhåller ett stipendium på 50 000 kr.

Prisutdelningen hålls den 7 nov, i samband med Embedded Conference Scandinavia 7-8 nov Kistamässan. www.embeddedconference.se

Arrangörer av Swedish Embedded Award
* Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology
* Elektronik i Norden

Kontakt

Lena Norder, vd Branschorganisationen Svensk Elektronik
0705 61 58 70, lena.norder@svenskelektronik.se

Johan Nordin, ordf i juryn för Swedish Embedded Award
08 683 03 12, johan.nordin@recab.com

Länk till pressreleasen.


Nyheter


Tävlingen genomförs digitalt 2022

Tävlingen kommer i år 2022 att genomföras digitalt och denna gång blir det enbart student-kategorin som tävlar. Vi återkommer med

Swedish Embedded Award senareläggs

Då de tävlande i Swedish Embedded Award som kvalificerar sig till finalen får en plats i utställningen i samband med

Här är vinnarna av Swedish Embedded Award 2019

Swedish Embedded Award delades i år ut för sjuttonde gången. Årets tre priskategorier är: Enterprise för bästa bidrag från svenska

Swedish Embedded Award 2019 – för sjuttonde året

  WalkBeat CubicMeter Brinja Core och Brinja Sensor Node Autonomous Dynamic Window AutoBike Anybus CompactCom Facebook Twitter LinkedIn Gmail