Vad är IoT

IoT, Sakernas Internet (Engelska: Internet of Things) , är ett samlingsbegrepp för intelligenta uppkopplade enheter som kommunicerar och levererar data över internet. Sakerna förses med processorer, sensorer och mjukvara vilket medför att de kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt tex skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning.